Reklamacije

1. Jednostrani raskid ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili na daljinu

1. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda.

2. Kako biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj internetskoj stranici. Preuzimite obrazac ovdje

3. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

4. U slučaju jednostranog raskida ugovora izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.
Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za primanje robe.

Izravne troškove povrata robe snosi kupac ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.

5. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Kupac je odgovoran za pakiranje paketa koji vraća.

2. Odgovornost za materijalne nedostatke

1. U slučaju težeg oštećenja pošiljke u transportu ili vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda.

Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca, nisu imali vidljivi nedostatak.

Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim o rokovima. Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti na e-mail info@multi-vitamini.eu.
Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju kupac ima prigovor, u prigovoru se mole kupci da navedu svoje ime i prezime, broj narudžbe ili broj računa.

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

2. Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

3. Prodavatelj će inače smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju u skladu sa Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 14 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos uz raskid ugovora. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti kupca u roku od 14 dana od dana primitka reklamacije.

4. Prodavatelj će prihvatiti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ako se utvrdi da je prigovor opravdan te da kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene s novim proizvodom u cijelosti snosi prodavatelj.

Cijenimo sve Vaše povratne informacije kako bismo na vrijeme reagirali i spriječili negativna iskustva.

Ukoliko imate ikakva pitanja, nejasnoće, kritike ili pohvale molimo Vas da nam se obratite na kontakt broj: 098 359 482 ili e-mailom na: info@multi-vitamini.eu .

U slučaju da ste nezadovoljni CaliVita proizvodima, molimo da se nam se obratite na kontakt broj:
098 359 482 ili e-mailom na: info@multi-vitamini.eu